Køb hvidevarer på nettet og spar mange penge

De fysiske butikker får hele tiden mere konkurrence fra netbutikkerne og man kan i dag købe stort set alt på nettet, men der er forskel på hvilke varegrupper det bedst kan betale sig at købe på nettet. Et af de steder der er rigtig mange penge at spare er på hvidevarer.

Hvis man skal ud at købe ny vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine eller andre hvidevarer så kan man spare rigtig mange penge ved at handle på nettet frem for de fysiske butikker. Selv de tilbud der reklameres med i uge reklamerne kan ofte findes billigere på nettet.

Når du skal købe hvidevarer på nettet, skal du bruge lidt tid på research. Brug Google til at søge efter information om det produkt der har din interesse, find producentens hjemmeside om læs om produktet og brug evt. forskellige forums, nyhedsgrupper og sociale netværk for at høre om andre har nogle anbefalinger eller erfaringer med det du gerne vil købe – men det er jo også en god ide selvom man ikke køber på nettet. Hvis man er lidt fræk kan man selvfølgelig også besøge en af de fysiske butikker for at se varen og føle på den inden man vender tilbage til nettet.

Når du har fundet det du gerne vil købe, skal du til at finde den bedste pris. Det er muligt at du har foretaget dit valg ud fra et rigtig godt tilbud som du så i en af netbutikkerne eller en traditionel tilbudsavis, men det er stadig muligt at det findes billigere et andet sted. Der findes en række prissøgningsværktøjer som f.eks.kelkoo og pricerunner , men du finder ikke nødvendigvis den bedste pris der, da det ikke er alle netbutikker som er tilmeldt disse services. Den bedste pris finder du ved at bruge Google og så søge på produktets varenummer og så smutte ind og kigge på prisen i alle de butikker som Google finder frem til dig. Men det er ikke kun varens pris som er afgørende, for der er også forskel på hvad det koster i fragt, installation og evt. bortskaffelse af udtjent udstyr og hvilke af disse services der tilbydes.

Kender man ikke den netbutik man har fundet varen hos endnu, bør man undersøge hvad andre har af erfaringer med butikkens serviceniveau, her kan man igen søge på google, men de før nævnte prissøgningsværktøjer giver også mulighed for at læse om kundefeedback og så er der Trustpilot, som mange benytter til at angive deres tilfredshed med en handel og det er således et godt værktøj til at give en indikation om butikkens serviceniveau og kundernes tilfredshed med at handle der.

Det er egentlig ganske enkelt at købe hvidevarer på nettet og har man først prøvet det én gang, så er der en god chance for at man vælger at gøre det fremover, for der er generelt mange penge at spare på netop denne produktgruppe.

Kategori:
Netbruger
-
Tags:
nethandel
15. november 2016